TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE, DE BELANGRIJKSTE PRINCIPES

Sinds 1990 wint de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) steeds meer terrein in het Westen. Het wordt beschouwd als een alternatieve geneeswijze en wordt meer en meer beschouwd als een aanvullende gezondheidspraktijk op de conventionele geneeskunde. Verschillende westerse behandelingsprotocollen omvatten nu bepaalde praktijken die zijn afgeleid van de traditionele Chinese geneeskunde.

Wat is traditionele Chinese geneeskunde?

De traditionele Chinese geneeskunde probeert de mens als geheel en in zijn omgeving te begrijpen. Het is gebaseerd op een holistische benadering: alle elementen van het lichaam worden beschouwd als nauw met elkaar verbonden en onderling afhankelijk. Het doel is de harmonie tussen lichaam en geest te bewaren om de gezondheid van het individu te behouden.

Zonder de conventionele geneeskunde te vervangen, kan TCG een aanvulling zijn, evenals andere alternatieve geneesmiddelen die door de wetenschap zijn gevalideerd. Dit wordt integratieve geneeskunde genoemd.

Traditionele Chinese geneeskunde: de grondbeginselen

De traditionele Chinese geneeskunde, die al duizenden jaren wordt beoefend, is één van de oudste geneeswijzen. Het is er vooral op gericht het ontstaan van ziekten en/of diverse aandoeningen te voorkomen. In de ogen van TCG is ziekte het resultaat van een onevenwichtigheid tussen de fundamentele principes. Wat zijn dat?

Qi: de vitale energie

De traditionele Chinese geneeskunde ziet het lichaam als een energiesysteem waarin vitale energie, Qi genaamd, langs meridianen stroomt. De meridiaanstelsels zijn het complexe netwerk dat de Qi gebruikt om te circuleren. Zij verbinden verschillende delen van het menselijk lichaam en leggen verbindingen tussen de organen, die zich in het lichaam bevinden.

De TCG is er daarom op gericht de circulatie van de Qi te bevorderen om de harmonie van de vitale energie in het lichaam te handhaven. Volgens TCG verstoort een onevenwicht de stroom en manifesteert zich door pijn, disfuncties, verwondingen, ziekten…

De kracht van Yin en Yang

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde vinden lichaam en geest hun evenwicht dankzij het bestaan van twee onderling afhankelijke krachten, die elkaar tegenwerken en aanvullen: Yin en Yang.

In zijn normale fysiologische toestand bezit het menselijk lichaam zowel Yin als Yang eigenschappen, die dit evenwicht permanent in stand houden. Als dit evenwicht wordt verbroken, kan per definitie één component in overmaat aanwezig zijn, terwijl de andere een tekort zal vertonen. Volgens TCG is een disharmonie tussen Yin en Yang de hoofdoorzaak van ziekten.

Wu Xing: het principe van de 5 elementen

Het principe van de 5 elementen, “Wu Xing” genoemd, is essentieel in de traditionele Chinese geneeskunde. Vuur, aarde, hout, metaal en water vertegenwoordigen de fenomenen die met de natuur te maken hebben en zijn rechtstreeks verbonden met de belangrijkste organen van het lichaam. Zij zijn respectievelijk verbonden met het hart, de milt, de lever, de longen en de nieren. Dit principe is gebaseerd op het voortdurende en hernieuwde evenwicht dat tussen de verschillende organen moet worden gehandhaafd. Volgens de TCG kan een teveel of een tekort aan energie in een van de organen leiden tot een verstoring van het evenwicht, de harmonie verbreken en bijgevolg pijn veroorzaken.

 

In de praktijk: de pijlers van de traditionele Chinese geneeskunde

De traditionele Chinese geneeskunde streeft ernaar de harmonie in het menselijk lichaam te handhaven door middel van de circulatie van Qi, het evenwicht tussen Yin en Yang en het Wu Xing concept. Om dit te doen, zijn er 5 belangrijke praktijken:

  • Diëtetiek, die een aantal regels van de voedselhygiëne omvat,
  • Energetische oefeningen, “Qi Gong” en “Tai Chi” genoemd: zij zijn gebaseerd op een ademhalingsleer en zijn gericht op de beheersing en de kennis van de ademhaling,
  • De massage, genaamd “Tui Na”, waarvan de voordelen divers kunnen zijn: verbetering van de vascularisatie van de weefsels, het afvoeren van de organische vloeistoffen, vermindering van de pijn…
  • Farmacopee, die voornamelijk gebaseerd is op het gebruik van planten,
  • Acupunctuur, die rechtstreeks inwerkt op de meridianen door manipulatie van naalden, en het afgeleide daarvan: acupressuur. Het principe is vergelijkbaar, maar in plaats van naalden wordt druk gebruikt.

De stimulatie van bepaalde acupressuurpunten kan zo verschillende kwalen voorkomen en verlichten, zoals tijdelijke angst of misselijkheid.

 

Bovenstaande informatie is geen aanbeveling voor een bepaalde behandeling en vervangt niet het advies van een gezondheidsdeskundige. Vraag advies aan een arts of een gespecialiseerde gezondheidswerker.