Reisziekte: de symptomen en oorzaken

Reisziekte of kinetosis treft doorgaans 1 op de 3 personen. De vaakst voorkomende vormen zijn zeeziekte of naupathie, luchtziekte en reisziekte in de auto of trein.

Kinderen van 2 tot 12 jaar en vrouwen hebben er doorgaans het meeste last van. Maar ook onze trouwe viervoeters, zoals honden en katten, kunnen reisziek worden, net als vele andere diersoorten!

 

Wat zijn de symptomen van reisziekte?

De intensiteit en de combinatie van symptomen verschillen uiteraard van persoon tot persoon. We kunnen desalniettemin drie opeenvolgende fasen onderscheiden:

In de eerste fase treedt een gevoel van onbehagen op. Dat gaat gepaard met een bleekheid in het gezicht, vermoeidheid, geeuwen en hoofdpijn.

De tweede fase is gekenmerkt door een gevoel van ongemak in de bovenbuik, gevolgd door misselijkheid en braakneigingen. Daarbij komen nog een overmatige speekselproductie, een versnelde ademhaling en het uitbreken van koud zweet.

Van een derde fase is niet altijd sprake. Bij sommigen doet die zich echter onmiddellijk voor. In die fase worden alle voorgaande symptomen dan erger en kan de persoon in kwestie zelfs het bewustzijn verliezen.

 

Wat zijn de oorzaken van reisziekte?

Reisziekte slaat toe wanneer de hersenen tegenstrijdige informatie ontvangen.

Het zicht reikt informatie aan over de omgeving. De voetbogen, handen en tastzin verstrekken dan weer informatie over de stabiliteit van de bodem. Ook het gehoor zoekt oriëntatiepunten, terwijl het geheugen alle informatie opneemt en verwerkt.

Het evenwichtsorgaan in het binnenoor stuurt informatie over de positie van het lichaam naar de hersenen.

Reisziekte kan optreden wanneer de informatie van die verschillende systemen tegenstrijdig is.

 We nemen even een eenvoudig voorbeeld. Stel dat je in de auto zit en aan een constante snelheid rijdt. Je ogen zien het landschap voorbijglijden, terwijl je gewoon neerzit en het evenwichtsorgaan in het oor geen versnellingen waarneemt of bewegingen aangeeft.

Ook andere factoren hebben daarop een uitwerking: geuren, warmte, een krappe omgeving of harde geluiden kunnen de symptomen van reisziekte in de hand werken of versterken. Stress (de angst om ziek te worden) speelt eveneens een rol.